Omgangsvormen

Wij gaan respectvol met elkaar en onze patiënten om. Dat verlangen we ook van onze patienten. Helaas krijgen ook wij steeds vaker te maken met agressie. Medewerkers kunnen zich hierdoor bang, onzeker en onveilig gaan voelen. Wij hanteren daarom een agressieprotocol. Kern is dat we grensoverschrijdend gedrag altijd intern melden. In ernstige gevallen doen we aangifte bij de politie.

Wij willen een huisartsenpraktijk zijn waar wij prettig kunnen werken en op deze manier met plezier en toewijding u als patiënt kunnen helpen. Bent u het niet eens met een advies of behandeling, dan kunt u dat gerust laten weten, echter wel met respect. 

Wij vinden agressief gedrag onacceptabel. Alle voorvallen, waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen, worden op papier vastgelegd en besproken.

In onze praktijken heeft een patiënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan de telefoon, hetzij aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts of behandelaar van de betrokken patiënt wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden. Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt excuses verlangd worden of dat er besloten wordt hem of haar niet langer als patiënt te accepteren. Dat laatste gebeurt wanneer iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld. Wij schromen in dat geval niet ook aangifte bij de politie te doen. Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en zorgverlener achten wij van het grootste belang.

Hoe wel om te gaan met meningsverschil en boosheid?
Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen (zie ook onze Klachtenregeling).