Afspraak

Via ons patiëntenportaal MijnGezondheid.net of de app Medgemak kunt u op elk moment zelf een afspraak maken. Het gaat dan om niet-dringende klachten. Bel voor spoedeisende klachten altijd met de praktijk.

Het is ook mogelijk uw probleem via een E-consult voor te leggen aan de huisarts. We beantwoorden binnenkomende vragen dagelijks. Een E-consult kunt u ook via MijnGezondheid.net aanvragen.

U kunt op werkdagen tussen 8 en 11 uur en tussen 13 en 16 uur bellen om een afspraak op het spreekuur te maken via telefoonnummer 020-4492855, keuze 2. U krijgt een assistente aan de lijn, die u zal vragen naar de reden van uw afspraak. De assistente is opgeleid om uw klacht in te schatten, zodat zij in overleg met u een passende afspraak kan maken. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Een spreekuurplek duur 15 minuten, dat is over het algemeen voldoende om één klacht te bespreken. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.