Management en administratie

Ondersteunende taken ten behoeve van de gehele groepspraktijk worden uitgevoerd door:

Micha Wolhoff – praktijkmanager

Petra van Andel – officemanager