Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts of een andere medewerker van de praktijk.

Wat kunt u doen met uw klacht?
1. De klacht bespreken met uw huisarts
Probeert u eerst het probleem met uw huisarts te bespreken. Dat kan ook als de klacht over een praktijkassistente gaat of andere huisarts. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit dan kunt u hierna lezen wat u vervolgens kunt doen.

2. De klacht schriftelijk indienen bij de praktijk
Als u er met de huisarts niet uit komt,  of u wilt hem of haar liever een brief sturen, dan kunt u een klacht schriftelijk indienen. U kunt een brief schrijven ter attentie van uw huisarts, of de praktijkmanager, mevrouw M. Wolhoff. Ook kunt u de klacht via de website melden via het klachtenformulier (klik hier). Uw klacht komt dan direct bij de praktijkmanager terecht. Vervolgens wordt uw klacht in behandeling genomen, uiteraard vertrouwelijk. Uw klacht wordt – met uw toestemming – met betrokken medewerkers besproken. Op die manier kan de kwaliteit van de huisartsenzorg verbeterd worden. De praktijkmanager vertelt u hoe de klacht is afgehandeld, en welke eventuele verbeteringen er zijn doorgevoerd.

3. De klacht schriftelijk indienen bij een externe klachtencommissie
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie in onze regio, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten. Het is verstandig om ook in de brief te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts. 

Groepspraktijk Huisartsen Badhoevedorp is aangesloten bij de klachtencommissie van stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Via de website van de SKGE kunt u een formulier insturen:

https://www.skge.nl/patienten/klachtenprocedure/klacht-huisartsenzorg/