Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuning Huisartsenzorg (POH)

Onder supervisie van de huisartsen begeleiden de praktijkondersteuners patiënten met chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en ouderen.  

POH-Somatiek

Maria Dias en Sumeyra Bahadir houden dagelijkse spreekuren en bezoeken de mensen indien nodig thuis.
Zij begeleiden patiënten bij:
– Diabeteszorg
– Longziekten zorg (COPD en Astma)
– CVRM (Cardio Vasculair Risico Management)

    POH-Ouderenzorg

    Annet Meijer, Ineke van Roekel en Nina Jongeneel bieden de benodigde zorg aan de steeds ouder wordende bevolkingsgroep in Badhoevedorp. Deze groep woont steeds langer zelfstandig thuis.