Urine inleveren

U kunt een potje om urine op te vangen ophalen bij de balie. Het potje urine kunt u inleveren tot 11.30 uur, zodat u dezelfde dag nog een uitslag heeft.

Brengt u het in de middag, dan heeft u de volgende dag de uitslag.

De uitslag is terug te vinden in www.MijnGezondheid.net . Belt u bij voorkeur niet naar de praktijk i.v.m. lange wachttijden aan de telefoon; mocht er een vervolg nodig zijn, dan ontvangt u een bericht van uw huisarts vanuit MGn (zet eenmalig de push berichten aan in MGn / Medgemak).

Het is erg druk aan de telefoon en balie. De wachttijd is soms lang. Probeer waar mogelijk om online een afspraak te maken of een vraag te stellen aan uw huisarts. Dit doet u heel eenvoudig via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Dank u voor uw medewerking.