Urine inleveren

U kunt een potje om urine op te vangen ophalen bij de balie. Het potje urine kunt u inleveren tot 11.30 uur, zodat u dezelfde dag nog een uitslag heeft.

Brengt u het in de middag, dan heeft u de volgende dag de uitslag.

De uitslag is terug te vinden in www.MijnGezondheid.net . Belt u bij voorkeur niet naar de praktijk i.v.m. lange wachttijden aan de telefoon; mocht er een vervolg nodig zijn, dan ontvangt u een bericht van uw huisarts vanuit MGn (zet eenmalig de push berichten aan in MGn / Medgemak).

Het is erg druk aan de telefoon en balie. De wachttijd is soms lang. Daarom verzoeken wij u om niet te bellen, maar om online een afspraak te maken of een vraag te stellen aan uw huisarts. Dit doet u heel eenvoudig via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Dank u voor uw medewerking.