Huisartsen in opleiding, AIOS

In samenwerking met het VUMC en het AMC in Amsterdam worden bij ons in de praktijk huisartsen opgeleid. Om huisarts te worden moet een dokter – na afronding van zijn of haar geneeskunde studie – een opleidingsprogramma van drie jaar doorlopen. Daarin wordt hij / zij getraind in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak. De huisarts in opleiding is een jaar bij ons in de praktijk werkzaam.

Voor het goede begrip: huisartsen in opleiding zijn afgestudeerde en bevoegde artsen. Het kan gebeuren dat u behandeld wordt door deze arts. In principe wordt altijd gevraagd of u dat goed vindt. In uitzonderingssituaties, spoedgevallen of bij afwezigheid van een van de huisartsen kan het voorkomen dat u geen keus heeft.

Voor u als patiënt zijn er duidelijke voordelen aan deze opleidingssituatie. De huisarts in opleiding heeft meer spreekuurtijd. Daarnaast worden alle consulten en visites van de huisarts in opleiding met de eigen huisarts nabesproken en geanalyseerd. Er ‘kijken’ dus twee dokters naar uw probleem. Op de lange termijn helpt u mee aan het zorgen voor goede huisartsen in de toekomst.

Het kan ook zijn dat de huisarts in opleiding vraagt of een consult opgenomen mag worden voor onderwijsdoelen. Het spreekt voor zich dat het u vrij staat een dergelijk verzoek af te wijzen en dat er met beeldmateriaal vertrouwelijk wordt omgegaan.

In onze praktijken zijn elk jaar drie huisartsen in opleiding werkzaam: 

Praktijk Cloosterman: mw. A. Groeneveld, vanaf oktober 2023
Praktijk van Es: mw. H. Labuschagne, vanaf maart 2023
Praktijk Alderden: mw. B. Lachhab, vanaf maart 2023
Praktijk Hofstee: mw. A, van Vlokhoven, vanaf oktober 2023