Rijbewijskeuring

U kunt bij ons een afspraak maken voor een rijbewijskeuring.

Hierin volgen wij het advies van de KNMG dat luidt: ’Medische keuringen, waaronder rijbewijskeuringen, moeten uitgevoerd worden door een onafhankelijk arts.’ Dat wil zeggen een arts die de betreffende patiënt niet kent en daarmee objectief tegenover deze patiënt staat. Dit betekent dat de keuring niet gedaan kan worden door uw eigen huisarts.

Een medische keuring is verplicht voor personen van 75 jaar en ouder die een vernieuwing van hun rijbewijs willen aanvragen. Deze rijbewijskeuring bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De ‘Gezondheidsverklaring’ kunt u via de website van het CBR invullen.
  • U krijgt van het CBR bericht dat u een afspraak kunt maken met een arts. Dat kan in de meeste gevallen de huisarts zijn (maar niet uw eigen huisarts).
  • Tijdens de keuring vindt er een beoordeling plaats van de algemene lichamelijke en geestelijke conditie. Het gaat hierbij om o.a. het functioneren van de armen, benen en de wervelkolom. Ook wordt de bloeddruk gemeten, het gezichtsvermogen getest en wordt er urine-onderzoek gedaan op suiker.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn 75 euro. Er is een PIN-automaat aanwezig in de praktijk. U krijgt een nota mee.

U dient het volgende mee te brengen naar de keuring:

  • uw oude rijbewijs;
  • uw brief van het CBR met daarin de zgn. ZD-code (ZorgDomein);
  • uw bril of contactlenzen (indien u die heeft);
  • uw medicatielijst. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek.;
  • een plastic potje (gratis op te halen bij de balie) met verse urine. De urine mag niet ouder dan 2 uur zijn.

Het potje urine kunt u voorafgaand aan de keuring aan de assistente geven, dan controleert zij dit.

De keuringsarts van het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid, op basis van de ingevulde formulieren. U krijgt hierover bericht van het CBR.

Het is erg druk aan de telefoon en balie. De wachttijd is soms lang. Probeer waar mogelijk om online een afspraak te maken of een vraag te stellen aan uw huisarts. Dit doet u heel eenvoudig via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Dank u voor uw medewerking.