Levenseinde

Wij vinden het als uw huisarts en zorgverlener belangrijk om aandacht te hebben voor uw wensen rondom het levenseinde. Daarom willen wij dit graag actief bespreken met onze (kwetsbare) patiënten en is Advance Care Planning (ACP) een belangrijk onderdeel in onze praktijk. Advance care planning is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en vastlegt. Dit proces loopt vooruit op het moment dat een patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen. Het doel van ACP is dat de zorg van mensen in hun laatste levensfase beter is afgestemd op hun wensen. Het kan zijn dat uw huisarts of een van onze praktijkondersteuners hier iets over vraagt. Mocht u dit graag willen bespreken, weet dan dat u hiervoor bij ons terecht kan.

Als huisartsen krijgen we regelmatig vragen over een wilsverklaring of over een euthanasieverklaring. Het belangrijkste is dat u wensen over uw levenseinde met uw huisarts bespreekt. Een schriftelijke verklaring kan dit ondersteunen. Het beste kunt u een verklaring in uw eigen woorden opstellen. Hier zijn geen juridische regels voor.

Wij merken dat mensen het opstellen van een verklaring soms lastig vinden. Daarom hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring en een euthanasieverklaring opgesteld. U kunt deze gebruiken.

Op https://www.thuisarts.nl/levenseinde vindt u veel nuttige informatie.