GEZond Badhoevedorp

Samenwerking in de eerste lijn: GEZond Badhoevedorp

Wat is eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg is zorg waar u in principe zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Bijvoorbeeld behandeling door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. Zorg door uw huisarts wordt altijd door uw zorgverzekeraar vergoed. Schrijft uw huisarts medicijnen voor of is aanvullend laboratorium onderzoek nodig? Dan valt dit in veel gevallen onder het eigen risico. Uw verzekeraar bepaalt welke andere vormen van eerstelijnszorg deels of helemaal worden vergoed.

GEZond Badhoevedorp.. Waar staat GEZ voor?

GEZ staat voor geïntegreerde eerstelijnszorg. Zorgverzekeraars stimuleren en faciliteren eerstelijnszorg. GEZ Badhoevedorp is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners uit de regio. Door het opstellen van gezamenlijke en wijkgerichte zorgplannen willen we in Badhoevedorp de eerstelijnszorg versterken en optimaliseren. Huisartsen Badhoevedorp, Benu Apotheek, huisartspraktijk Vaarkamp en Back in Shape Fysiotherapie staan aan de basis van deze samenwerking.