FAQ – Veel gestelde vragen

  1. Uw medische gegevens elektronisch delen?
  2. Waarom stelt de assistente mij zoveel vragen?
  3. Als ik overdag geen tijd heb om naar mijn huisarts te gaan, kan ik dan bij de huisartsenpost terecht?
  4. Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?
  5. Wat wordt er vergoed vanuit het basispakket?
  6. Kan in bij de praktijk een medische verklaring krijgen?
  7. Wat is griep?
  8. Mag de behandelend arts informatie verstrekken n.a.v. een verzoek van bijv. een verzekeringsmaatschappij?
  9. Ik ben 17 jaar, mag de dokter met mijn moeder over mijn pilgebruik spreken?
  10. Mijn vraag staat er niet bij.

Uw medische gegevens elektronisch delen

Wilt u dat zowel uw huisarts als apotheek uw medische gegevens kunnen uitwisselen? Geef uw voorkeur dan aan met behulp van uw digiD via www.volgjezorg.nl of laat het ons weten, dan zorgen wij voor uw toestemming.

Waarom stelt de assistente mij zoveel vragen?

Als praktijk bieden we verschillende vormen van dienstverlening aan. We proberen de tijd en de vorm van de consulten af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van de patiënten. De assistente vraagt daarom bij het maken van een afspraak naar de reden van de afspraak. Dit heet triage.
De assistente vraagt naar de reden van het consult om in te schatten hoeveel tijd u en de huisarts nodig zullen hebben. Of om in te schatten dat uw vraag beter telefonisch met de huisarts kan worden besproken. Bij grote drukte in de praktijk moet de assistente ook een inschatting kunnen maken van de urgentie; heeft deze vraag spoed of kan het even wachten? Dit behoort tot één van haar taken.
Naar boven

Als ik overdag geen tijd heb om naar mijn huisarts te gaan, kan ik dan bij de huisartsenpost terecht?

Nee, de Spoedeisende Hulp bij het ziekenhuis is bedoeld voor ernstige situaties, waarbij inzet van een medisch specialist nodig is.
De huisartsenpost is alleen bedoeld voor spoedeisende gezondheidsklachten die niet kunnen wachten. Er is op de huisartsenpost te weinig capaciteit voor zaken die kunnen wachten tot de gewone openingstijden van de praktijk van uw huisarts.
Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?
Naar boven

Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).
Naar boven

Wat wordt er vergoed vanuit het basispakket?

De actuele vergoedingen veranderen jaarlijks waardoor onderstaande informatie mogelijk verouderd is. Mocht u aanvullend vragen hebben of de door u gewenste voorziening of medicatie vergoed wordt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Informatie basispakket van de rijksoverheid
Naar boven

Kan in bij de praktijk een medische verklaring krijgen?

Nee. Vanuit de beroepsgroep van artsen is er een afspraak gemaakt dat de huisarts in principe geen medische informatie verstrekt aan derden, aangezien deze vertrouwelijk is. De huisarts kan dus geen verklaring geven waarom een bepaalde ziekte of klacht geleid heeft tot annulering of afwezigheid.
Als praktijk volgen we het standpunt van de KNMG; een behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd, of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Wanneer nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).
Uiteindelijk beoordeelt de verzekeringsarts, bedrijfsarts of schooldirectie of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
Naar boven

Wat is griep?

Een verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ griep is iets anders. Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Het begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Naast verkoudheid en hoest, krijgt u meestal keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam.
Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook wel ‘influenza’. Het influenzavirus wordt gemakkelijk van de ene mens op de andere overgedragen, door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven. U kunt elk jaar opnieuw griep krijgen. Het griepvirus is vooral in de winter actief. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een epidemie.
Naar boven

Mag de behandelend arts informatie verstrekken n.a.v. een verzoek van bijv. een verzekeringsmaatschappij?

Ja, mits er gerichte, schriftelijke toestemming van de patiënt aanwezig is en het gaat om het verstrekken van informatie die feitelijk van aard is. Een oordeel of prognose hoort niet van de behandelend arts te worden gevraagd. De behandelend arts hoort die ook niet te geven.
Naar boven

Ik ben 17 jaar, mag de dokter met mijn moeder over mijn pilgebruik spreken?

Nee, iedereen van 16 jaar of ouder heeft ten aanzien van zijn gezondheidszorg dezelfde rechten als een volwassene. Je arts heeft dus een geheimhoudingsplicht en mag alleen met jouw instemming met anderen over jou spreken.
Naar boven