Griep- en pneumokokkenprik

In het najaar van 2023 zal de griep- en pneumokokkenvaccinatie plaatsvinden.
Als u in aanmerking komt voor een griep- of pneumokokkenprik, ontvangt u tegen die tijd een uitnodigingsbrief.