Boostervaccinatie

Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een boostervaccinatie krijgen. Mensen van 80 jaar en ouder worden als eerste uitgenodigd om deze extra prik vanaf 19 november 2021 te halen.

Ook mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen en medewerkers in de zorg en maatschappelijke ondersteuning van 18 jaar en ouder die contact hebben met patiënten en cliënten, krijgen een boostervaccinatie aangeboden.

De uitnodigingen en de uitvoering van de boostervaccinatie verloopt via de GGD en niet via uw huisarts.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/boostervaccinatie

Het is erg druk aan de telefoon en balie. De wachttijd is soms lang. Probeer waar mogelijk om online een afspraak te maken of een vraag te stellen aan uw huisarts. Dit doet u heel eenvoudig via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Dank u voor uw medewerking.