Nieuws uit huisartsenpraktijk Huisman

Per 1 december komt huisarts ter Borg in praktijk Huisman werken op dinsdag, woensdag en vrijdag. Zij vervangt dokter Pacio. Mevrouw ter Borg heeft afgelopen jaar met 2 andere huisartsen in de groepspraktijk samengewerkt. Zij is daardoor vertrouwd met de gang van zaken in de praktijk en de zorgverleners in de omgeving. Dokter Huisman en dokter Ter Borg verwachten dat zij samen een goed team vormen en een langdurige samenwerking kunnen aangaan.

Dokter Ter Borg zal vanaf 2021 op dinsdagavond van 18.00-20.00 uur een avondspreekuur gaan verzorgen. Vanwege de coronamaatregelen is nog niet zeker wanneer dit van start zal gaan. U zal hierover via MijnGezondheid.net en de website geïnformeerd worden. 

Het is erg druk aan de telefoon en balie. De wachttijd is soms lang. Probeer waar mogelijk om online een afspraak te maken of een vraag te stellen aan uw huisarts. Dit doet u heel eenvoudig via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Dank u voor uw medewerking.