Online inzage in uw dossier via MijnGezondheid.net (MGn)

Uw huisarts nodigt u van harte uit uw eigen zorgdossier te openen op MijnGezondheid.net (MGN).

MijnGezondheid.net is een goed beveiligd en persoonlijk online zorgdossier. Via MijnGezondheid.net kunt u onder andere online afspraken maken, e-consulten verzenden, medicatie herhalen en inzage krijgen in onderdelen van uw dossier.

Elke bij ons ingeschreven patiënt van 16 jaar en ouder is aangemeld op MijnGezondheid.net, en kan met DigiD inloggen in zijn of haar persoonlijke MGn-portaal. Om uw medisch dossier in te zien, moet u zelf in het MGn portaal een verzoek doen om uw dossier vrij te geven.

Mocht u problemen ervaren bij het gebruik van MijnGezondheid.net laat ons dit dan weten, wij helpen u graag om dit op te lossen.

U kunt hier inloggen op de website van mijngezondheid.net